FunkcjeWspółpraca systemu alarmowego z pozostałymi rozwiązaniami w domu daje niesamowity efekt:

- Przed uruchomieniem alarmu, system poinformuje o otwartych oknach lub drzwiach

- Czujniki zaalarmują nas kiedy wykryją pożar, dym, czad lub zalanie wodą

- Czujnik otwarcia okien prześle sygnał do centrali, a ta zamknie zawór grzjenika w pomieszczeniu, w którym zostało otwarte okno

- W czasie dłuższej nieobecności system alarmowy skonfigurowany z pozostałymi rozwiązaniami będzie symulował obecność domowników, czym zmyli obserwujących go złodziei. O ustalonej godzinie podniesie rolety, zapali światło w pokoju, czy zrosi trawnik. Nikt nie zorientuje się, że za tym wszystkim stoi inteligentny system.