inteligentny dom Rzeszów logo

Funkcjonalność inteligentnego domu


Bądź wymagający


                        < 1 | 2 | 3 >

- sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją,
    rekuperatorem

   - możliwość ustawienia trybów ogrzewania
     dla każdego dnia tygodnia i pory
      dnia indywidualnie
   - mozliwość obsługi systemu ręcznie
      lub zdalnie w zależności od potrzeb
   - zarządzanie wyznaczonymi strefami
      w domu

- czujniki ruchu
   - współpracują z systemem oświetlenia
   - są częścią systemu alarmowego
     zabezpieczającego obiekt

- czujniki otwarcia okien
   - działają wraz z systemem alarmowym
     powiadamiając użytkownika
   - wstrzymują działanie systemów grzewczych
     kiedy wykryją otwarte okno

  • prywatna sala kinowa
  • oświetlenie LED
  • inteligentny dom
  • nagłośnienie
  • kino domowe
www.bafomet.pl on facebook